Kiadványunk

Megjelent "A Krisna-hívők kapcsolata más vallású istenhívőkkel" c. kiadvány, amely egyedülálló abban a tekintetben, hogy a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezete (ISKCON) 40 éves fennállása óta, ez az első hivatalos kiadvány a témában. A dokumentumot a Vallásközi Bizottság dolgozta ki és az ISKCON Vezető Testülete (GBC) hagyta jóvá 2004-ben.
Most már magyar nyelven is kapható, ára: 300 Ft.

Megrendelhető:
Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
Cím: Budapest, 1301 Postafiók 46.
Tel: (1) 212-2862
Fax: (1) 201-0000


Egy kis ízelítő a kiadványból:

Mit gondolnak a Krisna-hívők más vallásokról és felekezetekről?

A Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének tagjai a legfelsőbb, személyes Isten iránti szeretetet tekintik a vallásgyakorlat legmagasabb rendű formájának. Elismerjük és tiszteletben tartjuk e vallásgyakorlatot más teista hagyományokban. Elismerjük a hiteles önmegvalósítás és az abszolút igazság keresése mindazon útjainak lelki értékeit is, amelyekben a személyes istenség fogalma nem nyilvánvaló. A társadalomra nézve hasznosnak tartjuk továbbá a humanitárius és erkölcsi-etikai normákat támogató közösségeket és szervezeteket.

Hogyan viszonyulnak más vallások követőihez?

Az ISKCON arra buzdítja híveit, hogy tiszteljék és támogassák más hagyományok és más vallások híveit, és hogy ismerjék fel a vallásközi együttműködés szükségességét a társadalom egészére nézve, Isten dicsőségére.
A vaisnavák a Krisna-tudatot illetve szanátana-dharmát nem tekintik felekezeti jellegűnek, bár a szanátana-dharma gyakorlói, mint egyének elkötelezhetik magukat bizonyos vallási hagyományok mellett.
Az érett hívő fontosnak tartja a megfelelő kapcsolatokat, tulajdonságaik és érzelmeik alapján felismeri Isten híveit, és nem ítélkezik felettük pusztán vallási hovatartozásuk alapján. Ha odaadást lát, felismeri az odaadó hívőt.
Az Úr híveinek kötelességük, hogy tiszteljék azokat, akik őszintén próbálják szeretni és szolgálni Istent.

Szükségesnek látják-e a párbeszédet?

A párbeszéden keresztül különböző hittel és hagyományokkal rendelkező emberek együttműködhetnek, hogy megosszák egymással alapelveiket és megbeszélhessék, ami leginkább foglalkoztatja őket. Egyesíthetik egyéni szellemi erőfeszítéseiket a háború, az erőszak, az erkölcsi züllés, a bűnözés, a kábítószerek, a szegénység és éhezés, a társadalmi bizonytalanság, a környezet romlása és más hasonló problémák kezelése érdekében.
A párbeszéd lehetőség arra, hogy megismertessük egymással hitünket, mindvégig tiszteletben tartva egymás elkötelezettségét. A párbeszéden keresztül az istenhívő illetve az Abszolút Igazságot kereső emberek támogathatják egymást abban, hogy mindannyian hívebbek legyenek saját vallásgyakorlatukhoz.
Bizalomra épülő kapcsolat csakis a hívők közötti őszinte párbeszédből születhet.
Nincs szükség arra, hogy a vallások egyesüljenek vagy egymásba olvadjanak, tiszteletteljes, gyakorlati kapcsolatot azonban kifejleszthetnek egymással.
A párbeszéd, valamint a tiszteleten alapuló együttműködési kapcsolatok más hívők közösségeivel tehát egybehangzóak az ISKCON küldetésével, és a társadalmi összhang megteremtését szolgálják.
Videó
Haré Krisna Hírlevél
* a mezők kitöltése szükséges
Vallásközi Naptár