• „A vallási hagyomány állandó és változó arculata”

  A Faludi Ferenc Akadémia keresztény - Krisna-hívő párbeszédének április 1-i „párhuzamos beszélgetésén” ezúttal Fabiny Tibor irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezetője, és Mahárání déví dászí (Banyár Magdolna) szociológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola adjunktusa vett részt. Előadásaik fő témája a vallás állandó és változó arculatának bemutatása volt.

  A mintegy hetven fős közönség előtt lezajlott esemény során Fabinyi Tibor a témát a Bibliához kapcsolódó hermeneutikai hagyományok ismertetésén keresztül közelítette meg: áttekintette az Ó- és Újszövetség – mint a kereszténység állandó eleme - teológia- és a dogmafejlődését, a változó bibliaértelmezési paradigmákat, és az intézményes kontinuitást.

  Mahárání déví dászí a vaisnavizmus állandó arculataként a dharmát, az odaadó szolgálatot mutatta be, amely a történelem során változó korok és feltételek szerint eltérő vallásgyakorlatot eredményez. Mindezt a négy fő vaisnava tanítványi láncolatnak, kiváltképp a gaudíja vaisnavizmusnak a dharma megújításáért és átadásáért végzett missziós erőfeszítéseként értelmezte.

  Az előadók rendkívül sok párhuzamosságra leltek egymás mondanivalójában, melyek közül talán a legfontosabb az volt, hogy a Bibliának és a védikus irodalomnak nem maga a szöveg a lényege, hanem az, amit általa el lehet érni: az Istenre való emlékezést, amely felébreszti az emberben a vágyat Isten szeretetére és szolgálatára. Hiszen a szolgálat az, ami mindkét előadó szerint vallásuk legbensőbb, legfontosabb és állandó magja.

  A párbeszéd következő rendezvényének időpontja: április 22.

  Puskás Attila (PPKE) és Sivaráma Szvámí, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége vezető lelkésze fognak beszélgetni.

  Témájuk címe: "Krisztus és Krisna".

  Helyszín: Párbeszéd Háza (Faludi Ferenc Akadémia), VIII. Budapest, Horánszky utca 20.
Videó
Haré Krisna Hírlevél
* a mezők kitöltése szükséges
Vallásközi Naptár